The-Ileach---New-Presentation-August-2013blue
The-Ileach---New-Presentation-August-2013blue

22
22

The-Ileach---New-Presentation-August-2013blue
The-Ileach---New-Presentation-August-2013blue

1/2

אילאך - The Ileach

וויסקי איילה

וויסקי אילאך הוא וויסקי איילה צעיר, שמיוצר על ידי אחת מהמזקקות באיילה, אך איש אינו יודע איזו מהן.

לאילאך יש ריחות עשן ויוד אופייניים לאיילה, חזקים עם טעמים מעט מתוקים. העשן שממלא את חלל הפה משרה 'כובד' וגוף כבדים יותר ממה שאפשר לצפות לו בוויסקי צעיר, כאשר הסיומת ארוכה ומלאה מאוד.

 

זכה בשנת 2008 בתור איילה ויסקי הטוב ביותר בעולם. בנוסף, קיבל תשבחות מג'ים מאריי.

מבטאים את שמו אילאק (Pronounced Eee-luhk).

נפח: 700 מ"ל

כוהל: 40% 
כשר